Κοινωνική Προσφορά

Πεμπτουσία των πιστεύω μας παραμένει η ουσιαστική συνεισφορά στην κοινωνία.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τα νέα μας

Παρακολουθήστε τα τελευταία μας νέα, τις εκδηλώσεις και δραστηριότητες μας.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ετήσιες Εκθέσεις

Παρουσίαση και ανάλυση των οικονομικών δεδομένων προηγούμενων ετών.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ


Σχέδιο Χρηματοδότησης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 2014

Στήριξη στις μικρομεσαίες και άλλες επιχειρήσεις προσφέρει η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα (ΣΚΤ) μέσω της συμφωνίας δανείου ύψους €50εκ. που έχει συνάψει με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), εκ μέρους και για λογαριασμό του Συνεργατικού Κινήματος.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ