Κοινωνική Προσφορά

Πεμπτουσία των πιστεύω μας παραμένει η ουσιαστική συνεισφορά στην κοινωνία.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τα νέα μας

Παρακολουθήστε τα τελευταία μας νέα, τις εκδηλώσεις και δραστηριότητες μας.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκθέσεις - Καταστάσεις

Παρουσίαση και ανάλυση των οικονομικών δεδομένων προηγούμενων ετών.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Σχέδιο Χρηματοδότησης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 2014

Στήριξη στις μικρομεσαίες και άλλες επιχειρήσεις προσφέρει η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα (ΣΚΤ) μέσω της συμφωνίας δανείου ύψους €50εκ. που έχει συνάψει με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), εκ μέρους και για λογαριασμό του Συνεργατικού Κινήματος.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ